ढुङ्गाको फूल : उदय रानोहोँछा

ढुङ्गाको फूल  न लर्केँ हाँगामा न विरचित नै सृष्टि नलिनी बगैँचा पाएरै न, न सहचरी सौरभ…

एलमिओरे जन्मन : उदय रानोहोँछा

एलमिओरे जन्मन ओ एल मिओरे जन्मिएनन् यहाँ एल कान्तारे जन्मिदैछन् एनली, लुसिफरहरू ढसरो चपाईरहेका छन् सोसित…