सानो हुदा,गाउ घरमा यसरी नै नाचिन्थ्यो, आज पनि सम्झनाको तरेलीमा सधै आईरहन्छ

सानो हुदा,गाउ घरमा यसरी नै नाचिन्थ्यो, आज पनि सम्झनाको तरेलीमा सधै आईरहन्छ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *